11-Thông báo khai giảng lớp ôn tập kiến thức tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khoá tháng 4/2021