Thông báo khai giảng lớp ôn tập kiến thức tiếng Anh từ bậc 1 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa tháng 5/2020