Đề án

  1. Căn cứ tổ chức thi

– Theo công văn số 468/BGDĐT-QLCL ngày 20/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  1. Nội dung Đề án (đính kèm file PDF)

Nội dung đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (rút gọn).

MỞ FILE PDF

THÔNG BÁO